mobile-menu facebook twitter youtube

(maar word ik er ook voor betaald?)

Alle werknemers in België hebben recht op een aantal wettelijke feestdagen. Dus ook jij als uitzendkracht. Maar hoe en onder welke voorwaarden word je voor die vakantiedagen vergoed? We leggen je de voornaamste regels uit.
Over welke feestdagen gaat het?

Helaas, je verjaardag of de plaatselijke kermis staan niet op de officiële vakantiekalender. In totaal zijn er 10 wettelijke feestdagen die je jaarlijks in je agenda kan aankruisen:   

 • 1 januari: Nieuwjaar
 • 10 april 2023: Paasmaandag
 • 1 mei: Dag van de arbeid
 • 18 mei 2023: Hemelvaartsdag
 • 29 mei 2023: Pinkstermaandag
 • 21 juli: Nationale feestdag
 • 15 augustus: Maria Hemelvaart
 • 1 november: Allerheiligen
 • 11 november: Wapenstilstand
 • 25 december: Kerstdag

Wanneer heb ik als uitzendkracht recht op uitbetaling van een feestdag?

Grosso modo zijn er drie situaties waarin je als interimkracht mogelijk recht hebt om voor een feestdag betaald te worden: een feestdag die tijdens een contract valt, een feestdag die tussen twee contracten in valt en een feestdag die plaatsheeft na een contract.

 1. Een feestdag die tijdens een contract valt

Als de feestdag tijdens de werkweek valt, word je sowieso betaald. Valt hij op een zondag of op een andere vaste sluitingsdag van de onderneming (meestal een zaterdag), dan wordt deze feestdag verplaatst naar een andere dag. Ben je op dat moment nog onder contract, geniet ook jij van deze feestdag. 

 • Een feestdag tussen twee contracten in

Nu komen de zogenaamde ‘ingeklemde’ of ‘ingesloten’ feestdagen in beeld. Dat zijn de wettelijke feestdagen (of vervangdagen) die precies tussen twee uitzendopdrachten in vallen. We hebben het dan over opdrachten bij hetzelfde uitzendkantoor voor dezelfde onderneming.

Als de feestdag de enige dag is tussen opeenvolgende contracten, dan is die dag betaald. Een uitzendkantoor mag je contract dus niet onderbreken voor enkel de duur van een feestdag zonder je daarvoor te betalen. 

Werk je bijvoorbeeld tot en met 31 oktober en krijg je een nieuw contract vanaf 2 november? Dan krijg je die 1ste november vergoed. Ga je pas terug aan de slag op 3 november, dan wordt de feestdag niet uitbetaald. 

 • Een feestdag na een uitzendcontract 

Als je na afloop van een contract zonder werk komt te zitten, heb je in sommige gevallen recht op uitbetaling van een feestdag of compensatiedag. Dit hangt af van de duur van je voorafgaande opdracht.

 • Heb je bij het einde van een contract (of korte opeenvolgende contracten) minder dan 15 dagen gewerkt als interimkracht? Dan heb je geen recht op een betaalde feestdag.
 • Werkte je 15 dagen tot een maand als uitzendkracht? Dan heb je recht op een betaalde feestdag als die binnen de 14 kalenderdagen na je laatste contract valt.
 • Heb je langer dan een maand als uitzendkracht gewerkt? Dan krijg je een loon voor alle feestdagen die binnen de 30 kalenderdagen na het einde van je laatste contract vallen.    

Op welke vergoeding mag ik rekenen? 

De vergoeding die je krijgt voor een feestdag of vervangdag is gelijk aan het loon dat je normaal gesproken voor een gewone werkdag had gekregen. Daarenboven krijg je als uitzendkracht voor een gewerkte feestdag een “recuperatiedag” uitbetaald. In de praktijk betekent dat dat je voor werk op een feestdag minstens 200% van je normale loon ontvangt. “Minstens”? Ja, want sommige bedrijven of CAO’s voorzien nog in een extra toeslag bovenop.

Wie betaalt deze feestdag uit?

Het uitzendkantoor neemt jou in dienst voor de duur van de opdracht. Daarmee treedt het op als jouw werkgever en zal dus ook de feestdag uitbetalen. Noot: het uitzendkantoor zal de kosten van een vooraf gekende afwezigheid (bv. een feestdag) vaak wel in samenspraak recupereren bij de opdrachtgever, maar daar hoef jij je lekker niets van aan te trekken.

Heb je geen recht op een betaalde feestdag? Dan krijg je als werkzoekende een werkloosheidsvergoeding van de RVA.