mobile-menu facebook twitter youtube

Vanaf vandaag kunnen artiesten een cultuurpremie aanvragen. Wil jij weten of je voldoet aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen? Lees hieronder verder!

Uitzendkrachten of Werknemers

Je hebt recht op deze premie als:

Je woont in het Nederlandstalige of tweetalige gebied (Brussel-hoofdstad)

Je in het eerste jaarhelft van 2020 actief was in van de hier opgesomde paritaire comités en je bent actief in de Vlaamse cultuursector.

Je maakt geen gebruik van de Brusselse premie voor cultuurwerkers.

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag jouw bruto inkomen lager dan 4877,16 euro.

Hoe en wanneer aanvragen?

Je aanvraag kan je hier indienen van 17 juli tot 31 augustus 15uur.

Meer informatie over deze premie vind je hier.