mobile-menu facebook twitter youtube

Ik ben tijdelijk werkloos, wat nu? 

Als zelfstandige is het vandaag soms moeilijk te volgen welke steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers nu gelden voor jou en welke niet. Wanneer heb je recht op een Vlaamse ondersteuningspremie? Welke steunmaatregelen zijn momenteel van kracht en waar kun je terecht met al je vragen? Tentoo zet alles voor jou op een rijtje om deze moeilijke periode samen sterk door te komen.

Wanneer jij een contract hebt afgesloten, maar de prestatie niet kan doorgaan wegens overmacht door corona en je voldoet aan de specifieke voorwaarden die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft opgesteld, dan heb je recht op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid. Lees hier meer informatie over tijdelijke werkloosheid via de RVA.

Let dus op: deze maatregelen zijn niét van toepassing op gewone werkloosheid. Dit type werkloosheid staat los van alle omstandigheden veroorzaakt door corona.

Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid

Sinds de aankondiging van de RVA op 6/11/20 hebben alle werkgevers en werknemers terug recht op de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona. Deze maatregel geldt vanaf 01/10/20 tot 31/03/21 en is op jouw situatie van toepassing wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Je opdracht vond plaats zonder de coronacrisis en je hebt een contract van lange duur. Dat kun je aantonen aan de hand van de vooropgestelde planning. De regels gelden dus uitsluitend voor weekcontracten of contracten van minimum 5 dagen 

Je opdrachtgever gaat akkoord met jouw statuut tijdelijke werkloosheid door overmacht door corona.

Je contracten mogen niet meer opgemaakt worden in het verleden. 

Binnen de cultuur- en evenementensector gelden andere voorwaarden:

Het evenement moet door de beslissing van de bevoegde overheid zijn afgelast wegens het verbod op samenscholing of beperking van samenscholing van toeschouwers of deelnemers.

Het gaat om bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren of in een ruimer cultureel of zelfs privékader. Daaronder vallen ook de activiteiten ter voorbereiding van het evenement, zoals bijvoorbeeld de repetities

Het evenement stond gepland in de periode van 14/03/20 t.e.m. 31/03/21.

Voor artistieke prestaties: je hebt als werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst of bewijs van een DIMONA-aangifte van de werkgever nodig. Die moet afgesloten zijn vóór de datum waarop het evenement normaal zou plaatsvinden, om aan te tonen dat je ingepland stond op dit evenement. Dit contract moet opgesteld zijn vóór 31/10/20 toen de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen voor de cultuur- en evenementensector afkondigde. Lees hier meer over de maatregelen voor artiesten en lees hier meer over de maatregelen voor iemand met kunstenaarsstatuut

Voor niet-artistieke prestaties: Je hebt als werknemer een bewijs nodig om aan te tonen dat je in de referteperiode tussen 01/05/20 tot 31/03/21 tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement. 

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met je consulent bij Tentoo. We bekijken samen met jou wat we voor jou kunnen doen en op welke maatregelen jij recht hebt

Op welke steunmaatregelen maak ik kans?

Wie hinder ondervindt voor zijn zelfstandige activiteiten ten gevolge van het coronavirus kan tot 31/03/21 steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Lees hier meer over op de website van de Federale Overheidsdienst Financien. Enkele van de bijkomstige federale maatregelen waar je eventueel recht op kunt hebben zijn de volgende:

Overbruggingsrecht: Lees meer in de VLAIO-subsidiedatabank wat dit overbruggingsrecht inhoudt, welke varianten er bestaan en wanneer je daarvoor in aanmerking komt. 

Kwijtschelding van de sociale bijdragen (RSZ): Lees hier meer over in de VLAIO-subsidiedatabank.

Supplement op eindejaarspremie: de RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan wie lang het statuut tijdelijke werkloosheid aanneemt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest. 

Wat moet je doen als je recht hebt op tijdelijke werkloosheid? 

Ook in deze situatie wil Tentoo er zoveel mogelijk voor jou zijn en je zoveel mogelijk ontzorgen. Komen we na een gesprek en inzicht in jouw situatie tot de conclusie dat jij recht hebt op statuut tijdelijke werkloosheid? Dan starten wij de aangifte voor jou. Jouw uren tijdelijke werkloosheid worden aan de RVA door ons bevestigd, waardoor je dossier in aanmerking komt voor de berekening van de toepasselijke uitkeringen voor jouw concrete situatie. 

Zelf moet je nog een document indienen bij de hulpkas of bij jouw vakbond, zodat zij je verder kunnen helpen met de uitbetaling. Hiervoor heb je de keuze uit twee opties:

Sluit je aan bij een vakbond en vraag via hen de uitkering aan. 

Dien dit document C3.2 voor alle sectoren buiten de cultuur- en evenementensector of dien dit document C3.2 Corona evenementen in binnen de cultuur- en evenementensector bij de hulpkas bij jou in de buurt.

Blijf je nog achter met vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Panikeer dan vooral niet, maar contacteer onze Tentoo-consulenten. Met de nodige ervaring en expertise staan wij jou bij, zodat ook jij deze periode gerust kunt doorkomen. That’s the way we tentoo.