mobile-menu facebook twitter youtube

Covid-19 brengt heel wat vragen met zich mee. Hieronder een verzameling van de meest voorkomende vragen.

Is Tentoo nog bereikbaar?

Door de corona-maatregelen zijn onze kantoren in Antwerpen en Zaventem momenteel gesloten. Wij zijn wel bereikbaar via telefoon, mail of via de chatfunctie op de website of Facebook. Wij helpen je zo snel mogelijk verder 🙂

Kan ik nog steeds contracten maken?

Als je gewoon aan het werk blijft, dan kan je contracten aanmaken! Het is wel belangrijk dat jouw werkgever de regels rond social distancing respecteert! 

Heb je vragen over de aanmaak van je contracten? Neem dan contact met ons op

Wat is het verschil tussen tijdelijke werkloosheid en gewone werkloosheid?

Wanneer je een contract hebt, maar de prestatie niet kan doorgaan wegens overmacht door corona ( vb. annulatie event, sluiting restaurant, omzetverlies van je opdrachtgever,…)  én je voldoet aan specifieke voorwaarden, kan je recht hebben op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid.

Gewone werkloosheid heeft betrekking op de dagen waarop je niet onder contract staat. Je bent dus werkloos zonder dat je hier iets aan kan doen. 

In eerste instantie moet je je registreren als werkzoekende bij de VDAB.

Nadien moet je in staat zijn om genoeg werkdagen voor te leggen, dit gedurende een referteperiode gedefinieerd door de RVA (zie link). Op basis van de twee voorwaarden gaat de vakbond of de hulpkas na of je een uitkering kan ontvangen. 

Tip: Vergeet niet om tijdig je C4’s bij ons aan te vragen, zij baseren zich hierop. Dit wordt via de post opgestuurd en kan vertraging oplopen door de omstandigheden. 

Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid?

Indien je opdracht zonder de coronacrisis had plaatsgevonden én je een contract van lange duur hebt, kan overmacht ingeroepen worden. 

Let op,  er zijn voorwaarden: 
1. Je kan aantonen dat je een planning hebt met je opdrachtgever
2. je opdrachtgever gaat akkoord met de tijdelijke werkloosheid door overmacht
3. je werkte voor de lockdown en zal na de lockdown nog via Tentoo en deze opdrachtgever werken.
4. je contracten mogen niet opgemaakt worden in het verleden.

Denk je recht te hebben op tijdelijke werkloosheid? Bespreek dit met je contactpersoon bij Tentoo, dan gaan we dit graag voor je na. 

Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid(TW) als ik een gewone uitkering of kunstenaarsstatuut heb?

Op beide uitkeringen terugvallen binnen dezelfde periode van het contract kan niet. Je kan wel voor of na de contractloze periode beroep doen op een normale uitkering als je daar recht op hebt. 

We raden je aan om voor jouw situatie navraag te doen bij je vakbond of hulpkas.

Ik heb recht op tijdelijke werkloosheid. Wat moet ik doen?

Is er effectief sprake van overmacht dan starten wij de aangifte voor jou en worden je uren tijdelijke werkloosheid bevestigd aan de RVA door ons. Op basis van deze aangifte zal je uitkering berekend worden.

Ook jij moet nog een document indienen, zodat de hulpkas of je vakbond verder kan met deze uitbetaling.

 1. Je kan je simpelweg aansluiten bij een vakbond en de uitkering via hen aanvragen (ze werken vaak met een online registratie systeem)
 2. Of je kan zelf het document C3.2 indienen bij de hulpkas bij jou in de buurt 

Heb je graag nog wat extra informatie? Via deze link  vind je alle info.

Wat hou ik over van mijn uitkering tijdelijke werkloosheid door overmacht?

De uitkering voor overmacht bedraagt 70% van je gemiddeld brutoloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro/maand). Je betaalt geen sociale bijdragen op dit bedrag maar er wordt wel bedrijfsvoorheffing afgehouden van 26,75%.

De RVA voegt hierop een supplement toe van €5,63/dag. Als je in Vlaanderen woont kan het zijn dat je nog een tegemoetkoming krijgt voor je factuur van je water en je energieleverancier.

Indien je opdrachtgever nog een supplement toekent voor het vast personeel, kan het zijn dat jij daar als freelancer via tentoo hier ook nog recht op hebt.

Ik ben student, heb ik ook recht op tijdelijke werkloosheid?

Als je onder het statuut van jobstudent, heb je helaas geen recht op een uitkering. 

Ben je echter werkstudent ouder dan 18 jaar en volg je een avond- of weekendopleiding, dan kan je eventueel recht hebben op tijdelijke werkloosheid. Contacteer ons wanneer je denkt hier recht op te hebben.

Wat met mijn studentenuren?

Heb je tijdens het tweede kwartaal (april, mei en juni) gewerkt als studenten? de regering heeft besloten dat je gewerkte uren in het tweede kwartaal niet meetellen voor je 475 uren en toch recht blijft hebben op de verminderde sociale bijdragen. Deze regel geldt voor alle jobstudenten en is niet verbonden aan een specifieke sector. Meer informatie hierover, kan je hier vinden.

Buitenlandse opdrachtgever die overmacht wil aanvragen kan dat?

Je woont en werkt in België en voldoet aan de voorwaarden hierboven , dan kan dit zeker. 

Dit kan ook voor gedetacheerde werknemers die tijdelijk in het buitenland werkten.

Mag ik deze zomer werken?

Momenteel kunnen we hier geen concreet antwoord op geven. Eens we een duidelijk zicht hebben over de evolutie van het coronavirus en het effect op de zomer brengen we jullie op de hoogte. 

Opdrachten die kunnen plaatsvinden, rekening houdend met de regels rond social distancing, gaan gewoon door zolang het kan/mag.

Kan/mag ik mij verplaatsen in België

Sinds deze week werden de maatregelen van de overheid versoepeld. U moet nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven maar je mag het huis wel verlaten voor: 

 • woon werk verkeer
 • noodzakelijke verplaatsingen zoals: 
  • doktersbezoek
  • apotheek
  • kinderopvang / school
  • de bank 
  • Tankstation 
  • hulp bieden aan ouderen, hulpbehoevenden, en kwetsbare personen. 
  • verhuizen van woning. 
 • fysieke activiteiten in buitenlucht bv lopen, wandelen,…

Mag ik mij verplaatsen naar buitenland?

Verplaatsingen voor professionele redenen over grens kunnen maar bij een grenscontrole moet je dit kunnen bewijzen met een specifiek attest. Er is een algemene template voorzien door de FOD WASO, maar een eigen attest van de werkgever volstaat ook.

Enkele buurlanden voerden wel specifieke maatregelen in. Hieronder meer informatie: Is het land waar jij naartoe moet voor je werk niet vermeld, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons! 

Frankrijk

Vanaf 25 mei moeten werknemers die naar Frankrijk gaan een nieuw attest van internationale verplaatsing ontvangen. Dit attest beoogt in het bijzonder ‘gedetacheerde werknemers uit EU-landen van wie de missie niet kan worden uitgesteld’ en grensarbeiders. De werkgeer moet dus voortaan dit attest afleveren aan werknemers die zich in een van deze situaties bevinden zodat ze de grens kunnen oversteken.

Daarnaast moet werknemer ook in het bezit zijn van een verklaring op eer waarin wordt bevestigd dat ze geen symptomen vertonen gerelateerd aan COVID-19.

De Werkgever moet voor de aankomst van zijn werknemer op het Franse grondgebeid een e-mail sturen naar het detaches@interieur.gouv.be met de volgende documenten:

 • De ontvangstbevestiging van de voorafgaande verklaring van detashering.
 • alle documenten die het niet-uitstelbare karakter van de missie rechtvaardigen.

Nederland

Sinds 22 maart werd door de Belgische en Nederlandse autoriteiten een vignet beschikbaar gesteld dat grensarbeiders in essentiële sectoren en met een cruciaal beroep toelaat de grens tussen België en Nederland over te steken. Alle informatie hierover, de lijst met cruciale beroepen en het vignet vind je hier

Werk je niet in een vitale sector of cruciaal beroep? Dan heb je een werkgeversverklaring nodig die bewijst dat jij voor je werk de grens oversteekt.

Luxemburg

De Luxemburgse autoriteiten vaardigde een certificaat uit die die door je werkgever moet worden ingevuld om in Luxemburg te kunnen werken. België beperkt grensoverschrijdingen tot de essentiële verplaatsingen, waardoor een attest van de werkgever is aanbevolen naast het certificaat.

Deze informatie wordt geüpdate. Kijk daarom regelmatig na of er iets is veranderd

Duitsland

Duitsland voert momenteel geen grenscontroles waardoor je identiteitskaart voldoende is. Maar, België beperkt grensoverschrijdingen tot de essentiële verplaatsingen, waardoor een attest van de werkgever is aanbevolen.