mobile-menu facebook twitter youtube

Verlenging procedure tijdelijke werkloosheid overmacht voor zwaar getroffen sectoren/ ondernemingen 

Momenteel geldt een soepele toepassing van het begrip overmacht voor alle tijdelijke werkloosheid. Echter zal deze soepele regeling eindigen op 31/08/2020, behalve voor uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren of ondernemingen; zij kunnen nog tot en met 31.12.2020 verder gebruik maken van de soepele regeling.

Voorwaarden
Men moet kunnen aantonen dat de onderneming :

ofwel behoort tot een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd;

ofwel tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% tijdelijke werkloosheid kende wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

De onderneming dient zelf een aanvraag in via het aanvraag formulier (C106A-corona-HGO)  

Praktische informatie aanvraagprocedure:

Het Formulier is beschikbaar op de site RVA

In rubriek III moet, via het detail van de prestatiecodes dmfa, blijken dat de onderneming minstens 20% tijdelijke werkloosheid kende in het tweede kwartaal 2020 en dus beschouwd wordt als een “hard getroffen onderneming (HGO)”.

Het ingevuld en ondertekend formulier wordt doorgestuurd naar de RVA. Instructies daartoe staan in het formulier zelf.

De RVA zal in principe elke aanvraag beantwoorden binnen de twee weken na verzending. 

Indien een onderneming dus een verlenging wenst aan te vragen moet men zo snel mogelijk deze aanvraag indienen.

Enkel werkgevers waarvan het ondernemingsnummer (KBO) door de RVA werd geregistreerd als “hard getroffen onderneming (HGO)” kunnen na 31 augustus gebruik maken van de vereenvoudigde procedure overmacht corona en enkel de werknemers van deze ondernemingen hebben recht op de bijbehorende uitkering en soepele modaliteiten.

Voor meer informatie en instructies zie infoblad Rva.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen:

Indien jouw onderneming niet voldoet aan het criterium van 20% TW dan gelden vanaf 01.09.2020 de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Voor meer informatie en instructies zie infoblad Rva.

Klassiek stelsel Tijdelijke werkloosheid overmacht:

Vanaf 01.09.2020 kan men ook terug de normale procedure tijdelijke werkloosheid overmacht aanvragen. Dit wil zeggen dat de overmacht gemeld moet worden aan de RVA en stukken moeten worden ingediend waaruit de overmacht blijkt. De definitie van overmacht wordt m.a.w. terug in de normale betekenis geïnterpreteerd. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan enkel worden ingeroepen indien het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die er zich op beroepen, en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

Voor meer informatie en instructies zie infoblad Rva.